• header5.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header-vaikai.jpg

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001.
Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Programa Lions Quest

 

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus.

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 programa.

Projektas vanduo

Nordplus Junior mobilumo projektas "Save water, save life" (Saugai vandenį, saugai gyvenimą) (Nr.NP JR-2016/10336)

Vykdomas 2016-2017 m. m.

augink rupinkis mylek

Projekto laikotarpis nuo 2017 m. gegužės mėnesio  iki 2018 m. gegužės mėnesio. Šviečiamąją gyvulininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija

Projektas mokykla ateiciai

Rugpjūčio 30 d. Kauno technologijos universitete vyko pirmojo programos "Samsung Mokykla ateičiai" modulio mokymai. Jų tema - "INICIATYVUMAS ŠVIETIME: KAIP ĮGYVENDINTI TVARIUS POKYČIUS?".