• mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder003.jpg
  • header5.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Lieuvai-100.jpg
  • Haeder002.jpg

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ 2017 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Skaičius

2017 m.  
I ketvirtis, Eur

Skaičius

2017 m. 
II ketvirtis, Eur

Skaičius

2017 m. 
III ketvirtis, Eur

Skaičius

2017 m. 
IV ketvirtis, Eur

Direktorius

1

1145,95

1

1356,42

1

1309,32

1

1430,37

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

903,92

1

904,37

1

940,20

1

1047,78

Mokytojai

29

Min. 536

Maks. 1007,74

29

Min. 556

Maks. 1071,28

29

Min. 405

Maks. 1071,28

29

Min. 405

Maks. 1194,15

Švietimo pagalbą teikiantys specialistai

2

843,97

2

889,28

2

867,42

2

942,42

Mokytojo padėjėjai

1 (0,5 etato)

199,50

1 (0,5 etato)

199,50

1 (0,75 etato)

313,20

1 (0,75 etato)

313,20

Bibliotekininkas

1

479,25

 

508,95

 

508,95

 

522,00

Valytojai

4

380,00

4

380,00

4

380,00

4

380,00

Darbininkai (pastatų priežiūros, virtuvės)

3 (2,5 etato)

380,00

3 (2,5 etato)

380,00

3 (2,5 etato)

380,00

3 (2,5 etato)

380,00

Virėjai

2

390,32

2

390,32

2

453,96

2

453,96

Kiemsargiai

1

380,00

1

380,00

1

380,00

1

380,00