• Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • header-vaikai.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001.
Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

PROGRAMOS:

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės programa (VEIK)

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu”

Olweus patyčių prevencijos programa

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai”

LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės” – Šioje programoje dalyvauja MŪSŲ MOKYKLA!

 ES 2014 2020