• header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg

Teisės aktai skelbiami:

 

Ministrų įsakymai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministros 2016 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V- 604 DĖL DIENYNŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas  Nr. V-964 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  ( galiojanti redakcija nuo 2016-01-01)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-143 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO;DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-152  MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-151  MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2016-05-25 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-150 KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 2014 m. birželio 26 d. Nr. T-150 KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija).

 

Šiaulių r. Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktoriaus įsakymai:

2014-08-29 ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS;