• mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg
  • Haeder002.jpg

logotipas
 
ES fondu logo  EDUKA dienynas  valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Teisės aktai skelbiami:

 

MINISTRŲ ĮSAKYMAI:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V- 604 DĖL DIENYNŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas  Nr. V-964 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  ( galiojanti redakcija nuo 2016-01-01)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

 

2019 m. liepos 2 d. ssprendimas Nr. T-242  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS;

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-244  VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS;

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-245  DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-144 "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO;

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-247  DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS;

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-144  DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO;

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-152  MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-151  MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2016-05-25 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-150 KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 2014 m. birželio 26 d. Nr. T-150 KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija).

 

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

2014 m. rugpjūčio 29 d.  ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS;