• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header5.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma:

  1. Jai skiriama ne mažiau kaip 20 valandų (pamokų) per mokslo metus.
  2. Socialinė-pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą: aplinkos tvarkymas ir švaros palaikymas klasėje bei progimnazijoje, progimnazijos teritorijos priežiūra, budėjimas, dalyvavimas progimnazijos savivaldoje, pilietinėse akcijose, pagalba organizuojant renginius, savanoriškas darbas, atstovavimas savo progimnazijai rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, savanoriškos veiklos už progimnazijos ribų.
  3. Mokinys įrašus apie savo socialinės-pilietinės veiklos vykdymą kaupia „Mokinio asmeninės pažangos dienoraštyje“, kurį laiko klasės vadovo kabinete.
  4. Klasės vadovas kiekvieną mėnesį patikrina mokinių dienoraščių duomenis ir socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne. Metų pabaigoje socialinė-pilietinė veikla vertinama „įskaityta“ ar „neįskaityta“.