• mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Progimnazija 2021-2022 ir 2022-2023 m.m. įgyvendina ES finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas.

Bendra informacija apie projektą „Kokybės krepšelis“.

Tikslas. Siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, kiek įmanoma veiksmingiau tenkinant skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius.

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokinių kūrybiškumo ir savivaldaus mokymosi ugdymą.

2. Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo planas.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus).

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo plano, patvirtinto 2022-02-03 direktoriaus įsakymu Nr. V-15(1.2), patikslinimas Nr. 1.

 

Veiklų įgyvendinimas:

1. STEAM užsiėmimai priešmokyklinio ugdymo vaikams

2. Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 1–4 klasių mokiniams

3. Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 5–8 klasių mokiniams

4. Ekskursija į Kauną Mokymosi pažangos konkurso laimėtojams

5. Metodinė diena

6. Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada „Drambliada“

7. Psichologo E. Karmazos seminaras

8. Mokymo priemonė „PLAY MATH: 1-2-3-4“

9. https://www.ginkunumokykla.lt/index.php/1299-play-math-1-2-3-5

10. Edukacinės kūrybinės dirbtuvės 1-8 kl. mokiniams SEU dienoje

11. Apskritojo stalo diskusija Mokomės kartu" su Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojais

12. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas

13. Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 2023 m. birželio 12-16 d.

14. Ekskursija į Vilnių ir Trakus

Galutinė projekto „Kokybės krepšelis“ ataskaita.