• Sport.jpg
  • header5.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Progimnazija 2021-2022 ir 2022-2023 m.m. įgyvendina ES finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas.

Bendra informacija apie projektą „Kokybės krepšelis“.

Tikslas. Siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, kiek įmanoma veiksmingiau tenkinant skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius.

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokinių kūrybiškumo ir savivaldaus mokymosi ugdymą.

2. Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo planas.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus).

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo plano, patvirtinto 2022-02-03 direktoriaus įsakymu Nr. V-15(1.2), patikslinimas Nr. 1.

 

Veiklų įgyvendinimas:

STEAM užsiėmimai priešmokyklinio ugdymo vaikams

Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 1–4 klasių mokiniams

Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 5–8 klasių mokiniams

Ekskursija į Kauną Mokymosi pažangos konkurso laimėtojams

Metodinė diena

Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada „Drambliada“

Psichologo E. Karmazos seminaras

Mokymo priemonė „PLAY MATH: 1-2-3-4“https://www.ginkunumokykla.lt/index.php/1299-play-math-1-2-3-5

Edukacinės kūrybinės dirbtuvės 1-8 kl. mokiniams SEU dienoje

Apskritojo stalo diskusija Mokomės kartu" su Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojais

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas