• Haeder002.jpg
 • header5.jpg
 • Sport.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg

Mokinių taryba – mokinių aukščiausia savivaldos institucija, sudaroma iš 5–10 klasių seniūnų.

Mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauti mokinių interesams, skatinti demokratiškumo ugdymą mokykloje;
 • inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;
 • teikti siūlymus dėl mokyklos nuostatų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos programos ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;
 • spręsti praktinius mokinių drausmės ir elgesio klausimus.

Kuo svarbi mokinių savivalda?

 • skatina pilietinį aktyvumą;
 • ugdo kolektyvinę atsakomybę;
 • skatina socialinę atsakomybę;
 • ugdo ateities lyderius;
 • suteikia bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.

MOKINIŲ TARYBA 2018–2019 m. m.

Mokinių tarybos pirmininkas – Kristupas Danilevičius (8 kl.)

Nariai:

 • Brigita KIškiūnaitė (8 kl.)
 • Agnė Petkutė (8 kl.)
 • Dovydas Kuzma (8 kl.)
 • Greta Žilevičiūtė (8 klasė)
 • Gabija Paulauskaitė (8 kl.)
 • Kornelija Šimkevičiūtė (8 kl.)
 • Smitė Juškaitė (7 kl.)
 • Gabrielė Barauskaitė (7 kl.)
 • Agnė Paulauskaitė (7 kl.)
 • Ugnė Čepulytė (6 kl.)
 • Ąžuolas Zavaliauskas (6 kl.)
 • Benas Krivickas (5 kl.)
 • Lukrecija Kairytė (5 kl.)
 • Patricija Gedminaitė (5 kl.)