• header5.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • Sport.jpg
 • Haeder002.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Bendrosios programos – Nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

     Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

 • stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą;
 • sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

 Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

 • nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
 • nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 ir pagrindinio ugdymo 5, 7 klasėse;
 • nuo 2024-09-01 – 1-8 klasėse.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2023–2024 mokslo metams.

Naudingos nuorodos

 1. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui.
 2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP).
 3. Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
 4. Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus.
 5. Mokytojams apie kompetencijas.
 6. Tėvams apie UTA.
 7. Bendrosios programos.
 8. NŠA interneto svetainė https://www.mokykla2030.lt
 9. ATMINTINĖ | Kaip pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui?