• header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Dėl nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų 2023–2024 m. m. (žiūrėti dokumentą).

NMPP paskirtis – suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir tėvams apie mokymosi pasiekimus. Individuali mokinio NMPP ataskaita bus pateikta mokinio tėvams.

Daugiau informacijos:

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/nmpp/