• mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • header5.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header-vaikai.jpg

logotipas
 
ES fondu logo  EDUKA dienynas  valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

2020–2022 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai

  1. Tikslas. Efektyvinti ugdymo proceso organizavimą.

Uždaviniai:

1.1 Tobulinti pamokos vadybą, diegiant inovacijas ugdymo procese.

1.2. Kurti paveikią pagalbos mokiniui sistemą, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų.

  1. Tikslas. Kurti saugią psichologinę, emocinę ir fizinę aplinką, motyvuojančią mokinius sėkmei.

Uždaviniai:

2.1. Sudaryti palankias sąlygas vaikų socialumui.

2.2. Kurti modernią, šiuolaikišką, patyriminę aplinką.

  1. Tikslas. Plėtoti bendradarbiavimo, refleksijos ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

3.1. Stiprinti Mokykloje besimokančios organizacijos bruožus.

3.2. Plėtoti Mokyklos tinklaveiką.