• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

2024–2028 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai

  1. Tikslas. Plėtoti refleksyvų, duomenimis grįstą ugdymą.

Uždaviniai:

1.1. naudoti skaidrią ir visai bendruomenei aiškią ugdytinio / mokinio asmeninės pažangos skatinimo / stebėjimo / vertinimo sistemą;

1.2. plėtoti mokytojų kolegialų mokymąsi ir tarpusavio grįžtamąjį ryšį;

1.3. puoselėti įtraukiąją lyderystę.

  1. Tikslas. Didinti ugdymo(si) integralumą, siekant prasmingo mokymosi patirčių tarpdiscipliškumo, diegiant inžinerinio ugdymo paradigmą.

Uždaviniai:

2.1. plėtoti integruoto ugdymo turinį;

2.2. realizuoti įtraukiojo ugdymo praktiką.

  1. Tikslas. Modernizuoti įstaigą, gerinant materialinę bazę, diegiant inovacijas.

Uždavinys:

3.1. išplėtoti edukacines erdves ir aplinkas, taikant universalaus dizaino principus.