• mokykla_fasadas.jpg
 • Sport.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • Haeder002.jpg
 • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Komisijos pirmininkė – Gita Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Inga Skiotytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už neformalųjį švietimą ir pagalbą – atsakinga už priimtų sprendimų įgyvendinimą, jų veiksmingumo vertinimą, grįžtamojo ryšio teikimą.

Komisijos nariai:

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Garbačauskienė – atsakinga už prevencinės veiklos koordinavimą, Smurto ir patyčių tvarkos vykdymo koordinavimą, socialinio ir emocinio ugdymo koordinavimą;

 • logopedė ir specialioji pedagogė Daiva Gasaitienė – atsakinga už įtraukųjį ugdymą, už pirminį vaikų spec. ugdymo poreikių įvertinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, SUP turinčių mokinių apskaitą;

 • logopedės Dovilė Kepelinskienė, Neringa Norvaišienė – atsakingos už įtraukųjį ugdymą, už pirminį vaikų spec. ugdymo poreikių įvertinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, SUP turinčių mokinių apskaitą;

 • socialinė pedagogė Simona Domkutė – atsakinga už prevencinės veiklos koordinavimą, Smurto ir patyčių tvarkos vykdymo koordinavimą, lankomumo stebėseną, socialinio ir emocinio ugdymo koordinavimą;
 • pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaida Kovaliovienė – atsakinga už pažangumo stebėseną;
 • lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aušra Višniauskienė – atsakinga už pažangumo stebėseną;
 • visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Abromaitienė – atsakinga už sveikatos priežiūrą ir prevenciją.

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.