• header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header5.jpg

Moksleivių, klasių  komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie mokyklą 2017–2018 m. m.

Mokykloje yra 13 klasių komplektų (2 – priešmokyklinio ugdymo grupės, 6 – pradinės klasės, 5 – 5-9kl.).
Mokykloje mokosi – 247 mokiniai.
Dirba – 31 mokytojas. Iš jų: 10 – mokytojai  metodininkai, 20 – vyresnieji mokytojai, 1 – mokytojas.
Darbas vyksta viena pamaina. Pamokų pradžia – 8.00 val.
Mokykloje vykdomos programos:

  • priešmokyklinio ugdymo programa,
  • pradinio ugdymo programa,
  • pagrindinio ugdymo programa.

Mokoma pirmoji užsienio kalba – anglų k., antroji – rusų k. ir vokiečių k.

Mokyklos patalpos: 21 kabinetas, sporto salė, šokių salė, biblioteka, skaitykla, valgykla.