• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

313191497_5783061351740107_6175564638743876340_n.jpg

Kovo mėn. VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“  penktus metus iš eilės organizavo „DRAUGIŠKĄJĄ SEU DRAMBLIADĄ“. Pirmą kartą šioje olimpiadoje dalyvavo ir mūsų progimnazijos 1–8 klasių mokiniai. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą.

Kartu su savo klasių vadovėmis bei socialine pedagoge vaikai ugdė 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Vaikai aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, susidomėję atliko paruoštas užduotis. Olimpiada „Dramblys“ mokiniams suteikė daug smalsumo, apmąstymo, laimės akimirkų ir sutvirtino draugišką tarpusavio ryšį.

P. S. Dalyvavimas Draugiškoje SEU olimpiadoje „Drambliada“ – viena iš projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų, siekiant kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką

Socialinė pedagogė Inga Skiotytė

312781821_5783061415073434_1382187968615280931_n.jpg

313257603_5783061238406785_4693128043064513111_n.jpg