• header5.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
97287918_2888786737905056_1961901731797270528_o.jpg
Kol mokyklos duris užrėmęs laiko „ponas Karantinas“ ir mokyklos bibliotekoje knygos tyliai laukia savo skaitytojų, knyga rado būdą ir atkeliavo į kiekvieno mūsų namus. Knygos diena – išskirtinai džiugi, šviesi ir reikalinga diena.

Gerb. tėveliai (globėjai),

gegužės 7 d. (ketvirtadienį) 16-19 val. organizuosime individualius pokalbius su mokytojais, pagalbos specialistais, mokyklos administracija. Jei pageidaujate pabendrauti su mokytoju ugdymo klausimais, įrašykite lentelėje pasirinktu laiku savo vaiko vardą ir klasę (mėlyno langelio nesirinkite - tuo metu mokytojas bendrauti negali). Ketvirtadienį jums atsiųsime ZOOM adresus, kuriais galėsite susijungti su mokytojais. Registracijos lentelė

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų balandžio 28 d. sprendimu T-134 Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis ir Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla reorganizuojami prijungimo būdu ir 2020 metų rugpjūčio 31 dieną baigia savo veiklą, kaip juridiniai asmenys.

Šiaulių rajono savivaldybė pradeda vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugas švietimo įstaigose.

Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai parengė rekomendacijas „Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėti“, skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti.

Informuojame, kad  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė

92166044_2785451614905236_4329043514986856448_n.jpg

Kasmet Lietuvos geografijos mokytojų asociacija organizuoja geografijos olimpiadą MANO GAUBLYS.