• Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Programa Lions Quest

 

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus.

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 programa.

Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Programos komponentai:

  • Nuoseklios 102 pamokos per tris metus;
  • Geros mokyklinės aplinkos kūrimas;
  • Mokymasis tarnaujant metodikos integravimas;
  • Šeimos įtraukimas ir švietimas;
  • Bendruomenės įtraukimas ir dalyvavimas;
  • Profesinis tobulėjimas vaikų socialinio ir emocinio ugdymo srityje.

ES sanglauda