Spausdinti

sveikas

Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 15 d., turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas, forma Nr. 027-1/a.

Rekomenduojame neatidėti savo vaikų sveikatos patikrinimo paskutinėms vasaros dienoms ar rugsėjo pradžiai.

Atkreipkite dėmesį, ar gydytojai išsamiai užpildė nurodytas grafas, ar pateikė išvadas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdomojoje veikloje, esant pakitimų – ar pateiktos rekomendacijos.
Tik žinant ugdytinių sveikatos problemas, galėsime tikslingai vykdyti sveikatos stiprinimo priemones.