• Haeder002.jpg
 • Sport.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg
 • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Socialinis pedagogas konsultuoja, teikia pagalbą

Socialinis pedagogas

Laima Steponavičienė

1 aukštas, 107 kabinetas

Telefonas - 861122151

Elektroninis paštas : Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS METODININKĖS LAIMOS STEPONAVIČIENĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienis

8.00–12.00

12.00–12.30

12.30–14.00

14.00–16.00

Konsultacinės valandos mokykloje (vaikų, mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas)

Pietūs

Konsultacinės valandos mokykloje

Metodinė, tiriamoji ir organizacinė veikla

Darbas su mokinių grupe

Antradienis

8.00–12.00

12.00–12.30

12.30–13.00

13.00–16.00

Konsultacinės valandos mokykloje (vaikų, mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas)

Pietūs

Konsultacinės valandos mokykloje

Darbas „Laisvalaikio studijoje“

Trečiadienis

8.00–12.00

12.00–12.30

12.30–14.00

14.00–16.00

Konsultacinės valandos mokykloje (vaikų, mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas)

Pietūs

Darbas mokykloje ir už mokyklos ribų

(Pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, konsultacijos su  kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas, dalyvavimas darbo grupių veikloje, savišvieta)

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 16.00

Konsultacinės valandos mokykloje (vaikų, mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas)

Pietūs

Darbas mokykloje ir  už mokyklos ribų

(Pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams, konsultacijos su kitais specialistais ne  mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas)

Penktadienis

8.00 – 14.00

Darbas mokykloje

(Organizacinė, projektinė, tiriamoji veikla)


Socialini
o pedagogo veikla 

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su rizikos grupės vaikais, vykdo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą ir socialinę paramą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais,  administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą vaikams ir šeimoms.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose su klasės auklėtoju.

                                                                                                      

 Kada kreiptis į socialinį pedagogą? 

 • Jei vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Jei vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Jei vaikas bando psichotropines medžiagas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones. 

Nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti mokinys gali gauti, jei:

 • Šeima gauna socialinę pašalpą;
 • Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 153 EUR;
 • Atsižvelgus į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas (jei vienas iš šeimos narių yra pensininkas, neįgalus, šeima augina 3 ir daugiau vaikų, vaiką augina vienas iš tėvų ar vaikas yra patyręs socialinę riziką ir pajamos vienam šeimos nariui neviršija 204 EUR.)

Prieš priimdamas, bet kokį problemos sprendimo būdą, tu turi teisę gauti pagalbą iš:

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

KONTAKTAI, DARBO LAIKAS

Vaikų linija

Telefonas 116 111, nemokamas http://www.vaikulinija.lt

Jaunimo linija

Anoniminė psichologinė pagalba nemokamu telefonu

(8 800) 28 888

http://www.jaunimolinija.lt

Konsultacijos internetu

http://paklausk.kpsc.lt

Informacija apie patyčias

http://www.bepatyciu.lt

Vilties linijos

Telefonas (8 800) 60 700, nemokamas

Krizių įveikimo centro

http://www.krizesiveikimas.lt 

Policijos departamento prie VRM

http://www.policija.lt Čia rasite informacijos apie policijos veiklą, savo ir kitų miestų policijos įstaigų adresus ir telefonus, nuorodas į internetinius tinklalapius, įvairių patarimų ir kitos naudingos informacijos.

Šiaulių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

Specialistai įvertina, konsultuoja, siūlo ugdymo formą, būdus, metodus, teikia informacinę, metodinę pagalbą mokiniams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) pedagoginių psichologinių ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais pagal išankstinę registraciją.

PPT - pedagoginė psichologinė tarnyba 
V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai
Tel. (8 41) 580 813

Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius

Skyrius su vaiko interesais susijusius veiksmus ir sprendimus priima vadovaudamasis bendrosiomis vertybėmis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatomis ir vaiko interesų prioritetiškumo principu - pirmiausia atsižvelgti į tai, kas geriausia vaikui.

Sukilėlių g. 2, LT-76337 Šiauliai

Tel. (8 41) 596688