• mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg
  • Haeder002.jpg

Pagrindinis ugdymas.

Mokyklos pagrindinė veikla yra pagrindinis ugdymas.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

 Vaiku registravimas logo2

 

Padinis ugdymas.

 

 

Informacija ruošiama...

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas  Nr. V-964 DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (Nuo 2018-09-01 galiojanti redakcija).

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T-151  MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2016-05-25 galiojanti redakcija);

 

valgyklos meniu

MENIU skelbiame kiekvieną savaitę

DIENOS, SKIRTOS MOKINIŲ PAŽINTINEI IR KULTŪRINEI VEIKLAI  2017-2018 m. m.

ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Biblioteka

Biblioteka – informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze, siekianti patenkinti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Socialinis pedagogas konsultuoja, teikia pagalbą