Spausdinti

Dalinamės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus parengta informacija.

Socialinę paramą mokiniams sudaro:

  1. Nemokamas maitinimas (pietūs).
  2. Parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur, 1 kartą per metus).

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (0 kl.) ar pagal pradinio ugdymo programą 1 ar 2 klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Tokiu atveju nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų kreipimosi (atsakinga mokykla).

 

Parama mokiniams skiriama bendrąja tvarka, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (192 Eur);

 Parama mokiniams skiriama kitais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (256 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus.

Nemokamas maitinimas gali būti skirtas išimties atvejais (vertina komisija), kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP (320 Eur) atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus, kai mokinys ar mokinį auginantys asmenys patiria socialinę riziką.

DOKUMENTAI DĖL NEMOKAMO MAITINIMO (išskyrus priešmokyklinio ugdymo 1 ir 2 klasių mokiniams) PRIIMAMI SENIŪNIJOJE (PAGAL DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ) NUO LIEPOS 1 D. VISUS MOKSLO METUS.

DOKUMENTAI DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI PRIIMAMI NUO LIEPOS 1D.  IKI  SPALIO 5 D.

Reikalingi dokumentai (pagal situaciją):

Išsamią informaciją suteiks seniūnijų socialiniai darbuotojai, vaikų lopšelių-darželių ir mokyklų administracijos.